LA PSICOTERÀPIA BREU.

La Psicoteràpia Breu Estratègica o Teràpia Breu Estratègica és un model de intervenció terapèutica centrada principalment en solucions, no es centra en l’origen del malestar psicològic, sinó en allò que el manté. Inclou els models teòrics de Paul Watzlawick de l’escola de Palo Alto de San Francisco (EEUU) i ha estat desenvolupat posteriorment per Girogio Nardone.

Les bases de l’enfocament estratègic són:
Els problemes psicològics són el resultat del sistema de percepció de la realitat de la persona.
Per a resoldre un problema hem d’entendre com funciona i perquè es manté en el present, sense necessitat de buscar la causa en el passat.
Els intents arbitraris de solució duts a terme pel pacient o el seu entorn proper són, en general, els que mantenen el problema o generen nous problemes.

La Teràpia Breu Estratègica és una manera creativa i original d’enfocar la formació i solució de problemes humans a una consulta psicològica.

COM ACTUA LA PSICOTERÀPIA BREU?

Partint de que són els intents de solució duts a terme pel propi pacient o els seus familiars, els que mantenen el problema o generen nous problemes. Es tracta d’una intervenció terapèutica breu (menys de 20 sessions) que es centra en eliminar els símptomes o el comportament disfuncional, pel qual la persona ha decidit iniciar la teràpia, i en produir un canvi de les modalitats segons les quals la persona construeix la seva pròpia realitat personal i interpersonal.

Conseqüentment, la Teràpia Breu Estratègica representa una intervenció que apunta al focus del problema i no es una teràpia superficial i eliminadora de símptomes. Aquest enfocament s’interessa principalment en la “funcionalitat” o “disfuncionalitat” del comportament de les persones i de la seva manera de relacionar-se amb la seva pròpia realitat.

Quan ens trobem amb una dificultat – sigui personal, relacional o professional – el primer que intentem fer per a resoldre-la és utilitzar una estratègia que ens sembla productiva, perquè ens ha funcionat al passat en una situació similar. Si l’estratègia escollida funciona, la dificultat es soluciona ràpidament, però a vegades pot passar que la nostra estratègia no funcioni com esperàvem inicialment. Davant aquesta situació, intensifiquem els nostres esforços en la mateixa direcció perquè l’estratègia escollida ens sembla la més lògica o l’única possible. Aquest fet ens porta a pensar que el nostre problema és irresoluble i, de fet, es complica perquè es transforma en un problema estructurat.

Per això, el terapeuta estratègic es focalitza, des de l’ inici de la teràpia, en la ruptura d’aquest cercle viciós que s’estableix entre les solucions intentades i la persistència del problema. Treballant sobre el present i, sobretot, centrant-se, més que en la seva causa, en com funciona el problema i quines solucions té.

Dins del marc de la psicoteràpia breu estratègica, es prescriuen tasques senzilles de tipus actiu amb el que s’esperen resultats des de la primera sessió. Si això no succeeix, el terapeuta està en condicions de modificar la seva estratègia, fins a trobar la via òptima per a guiar a la persona fins un canvi definitiu en relació al problema tractat durant les sessions.


HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres de 17h a 20h. Dimarts i dijous de 15h a 20h.


PREU:
Primera visita 60€. Resta de visites 50€.


CONTACTE:
Laura Perillo Alvear
Telèfon: 699 49 67 44
Email: Contactar Laura Perillo