• Fisioterapeuta.
  • Osteòpata.
  • Professor d’Educació Física al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.
  • Readaptador físic i de l’esforç.
  • Doctorant en aparell locomotor i esport.

PREU
Primera visita: 80 euros.
Visites de seguiment: 60 euros.


HORARI:
Dimecres matí, dijous i divendres tarda.


CONTACTE:
Ramon Rotella Baladón
Nº Col.: 6.565
Telèfon: 616 281 426
Email: ramonrotella@gmail.com