L’homeopatia és l’art de curar que va descriure el metge alemany Samuel Hahnemann.
Aquesta es basa en els tres principis fonamentals que detalla en el llibre Òrganon de l’art de curar.

El primer és la individualitat; és a dir, l’individu tractat com un tot, no únicament segons la malaltia i els seus símptomes aïllats, sinó partint de cada individu en particular.

El segon és la similitud, l’administració dels medicaments basada en el principi hipocràtic Similia similibus curantu; és a dir, s’administra la substància que s’ha experimentat en persones sanes i que ha provocat els símptomes que volem curar.

La tercera és l’administració de dosis infinitesimals; és a dir, es donen les substàncies diluïdes per administrar la quantitat mínima que provoqui una reacció curativa en l’organisme.


PREU
Primera visita: 100 euros.
Visita de seguiment: 65 euros.
S’adapten els preus a les circumstàncies del pacient.


HORARI:
Dimarts i dimecres matí i tarda.


CONTACTE:
Dra. Montserrat Sotomayor
Nº Col.: 16889
Telèfon: 616 910 885
Email: montsesotomayor@gmail.com