La fisioteràpia (del grec physis “natura” i therapéia “tractament”) és una disciplina de la salut que consisteix a aplicar elements naturals o accions mecàniques per tal de millorar, restablir o mantenir la salut de les persones. La fisioteràpia té com a objectiu prevenir, millorar i curar tot tipus de lesions i patologies en què l’organisme no pot fer-ho per si sol, i ho aconsegueix a través de l’avaluació i el tractament amb agents físics i naturals.

PREU
Sessió de 30 minuts: 30€
Sessió de 50 minuts: 40€
Abonament de 10 sessions de 50 minuts: 350€

HORARI:
De dilluns a divendres tardes.

CONTACTE:
Lluís Puigferrat
Nº Col.: 11451
Telèfon: 691 548 594
Email: ls_82@hotmail.com